اخبار

روش تبديل پلیمرهای گرماسخت به گرمانرم كشف شد

يك روش جديد كه امكان تبديل دو جهته از بسپارهاي گرماسخت به بسپارهاي گرمانرم را ايجاد مي كند، توسط محققيني در دانشگاه Ghent بلژيك كشف شد. اين روش كه “تبديل شيميايي” يا “click chemistry” ناميده مي شود، زماني اتفاق مي افتد كه تري ازولين دي ان ها (triazolinediones يا TADs) با مولكول هاي سرشار از الكترون (electron rich) آميزه هاي آلي غير اشباع، مثلا پلي اورتان، واكنش مي كنند. اين مشخصه امكان ايجاد اتصال عرضي بين زنجيرهاي بسپار را ايجاد كرده به همين دليل مي‌تواند يك بسپار گرما سخت با ماكرومولكول هاي اتصال عرضي ايجاد كرده، توليد نمايد.
طبق گفته اين محققين واكنش ايجاد اتصال عرضي مي تواند تحت شرايط محيطي به خصوصي انجام شود. اين محققين همچنين اضافه كردند كه TADs به رطوبت حساس نبوده و به كاتاليست براي انجام واكنش نيازمند نمي باشد. با توجه به مزيت هاي موجود نظير سينتيك سريع واكنش و سد انرژي نسبتا اندك، TDAs به راحتي در دماي “تبديل” (click) قادر به شكستن و ايجاد اتصالات واكنشي در دماي اتاق بوده در حالي كه در دماي عدم تبديل يا unclick معادل با 120 درجه ي سلسيوس، پديده اي عكس گرماسخت شدن، يعني گرمانرمي پديد مي آيد.
اين مسائل مطرح شده به اين معني است كه يك بسپار گرما سخت مي تواند در دستگاه هاي رانشگري به گرمانرم تبديل شده و قالب گيري شود. در حالي كه در دماي كاركرد ويژگي هاي يك بسپار گرما سخت را داراست. ويژگي ديگر منحصر به فرد فرآيند “click chemistry” اين است كه مولكول هاي TADs واكنش نكرده، رنگ قرمز روشني داشته كه حين واكنش از بين مي رود كه اين اطمينان را ايجاد مي كند كه فرآيند به خوبي اتفاق افتاده است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا