اخبار

مودیان مالیاتی قبل از تنظیم اعتراض چه چیزهایی را باید بدانند

بسپار می نویسد، آنچه یک مودی باید قبل از تنظیم اعتراض جهت ارجاع پرونده به هیات های حل اختلاف مالیاتی بداند، در زیر آمده است: 


در مواردی که مودی مالیاتی به نحوه رسیدگی و محاسبه در آمد مشمول مالیات خود توسط ادارات امور مالیاتی معترض باشد ، قانون مالیات های مستقیم، مرجع رسیدگی تحت عنوان “هیات های حل اختلاف مالیاتی” را پیش بینی کرده است. 
پیمان دارابیان 

هر هیات حل اختلاف مالیاتی از سه عضو تشکیل شده است ، اعضای اول و دوم عبارتند از نماینده سازمان امور مالیاتی و نماینده قوه قضاییه. 
و اما عضو سوم هیات حل اختلاف مالیاتی می تواند به انتخاب سازمان امور مالیاتی از میان نمایندگان « اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی» یا «اتاق تعاون» یا «جامعه حسابداران رسمی » یا «مجامع حرفه ای» یا «شورای اسلامی شهر» تعیین گردد . ( لطفا به تکرار حرف ربط «یا» که تعمدا و با تاکید موکد تکرار شده است، توجه کنید!) 

در این رابطه امور مالیاتی اتاق تهران توصیه هایی را جهت استفاده مودیان محترم مالیاتی ( به خصوص اعضا محترم اتاق ) مطرح نموده است. 

توصیه اول: قبل از نوشتن اعتراض به برگ تشحیص حتما ماده 244 قانون مالیات های مستقیم بخصوص بند 3 و تبصره 1 ماده مذکور را به دقت مطالعه کنید. 

توصیه دو: در صورتی که انتخاب شما برای رسیدگی به پرونده مالیاتی ، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران است ، مراتب را صراحتا در متن اعتراض خود قید کنید. در اینصورت ، سازمان امور مالیاتی قانونا موظف به تبعیت از نظر شما خواهد بود . 

توصیه سه: نمایندگان اتاق تهران، افرادی مطلع، شریف و وظیفه شناس اند و حتما در زمان تعیین شده جهت ایفای وظیفه خود در هیات های حل اختلاف حضور خواهند داشت. در موارد استثناء، لطفا مراتب اعتراض خود به عدم حضور نماینده اتاق در هیات را در متن دفاعیه قید کرده و رونوشت دفاعیه تسلیمی را به امور مالیاتی اتاق تهران تسلیم کنید. 

و اما نکته آخر این که ” آگاهی از قوانین ، بهترین تضمین احقاق حقوق شما است ” 

مدیر امور مالیاتی و مشاور امور بانکی اتاق تهران


نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا