اخبار

شاخص بهای کالاهای صادراتی پلیمری در شهریورماه رشد داشت یا سقوط؟

بسپار می نویسد، بر اساس اعلام بانک مرکزی شاخص بهای کالاهای صادراتی در ایران در شهریورماه ۱۳۹۶ به عدد ۲۴۹.۳ رسید و نـسبت بـه ماه قبل معادل ۳.۷ درصد افزایش یافت که به مراتـب بیـشتر از ۰.۴ درصـد ترقی ایـن شـاخص در مرداد ماه بود. شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل برابر ۱۶.۲ درصد افزایش نـشان می‌دهـد.

همچنین شاخص فوق طی شش ماه اول سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سـال قبـل معـادل ۱۴.۲ درصـد ترقی داشته است. بر این اساس، شاخص بهای کالاهای صادراتی در ایران طی دوازده ماه منتهی به شهریورمـاه ۱۳۹۶ نـسبت بـه دوازده ماه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۵ معادل ۹.۷ درصد افزایش داشته است.

در شهریورماه سال جاری، ترقی شاخص بهای برخی اقلام از جمله متانول، پروپان مایع شـده، بوتان مایع شده، پلی اتیلن سبک، مس کاتد، سیمان، آمونیاک، شمش آلومینیـوم، کنسانتره مس، تیرآهن، پلی اتـیلن سنگین، شمش روی، کـشمش و ســبزه، کــود اوره، روغــن صــنعتی، فرش پشمی دستباف، خرما، ماست، استیرن، بیسکویت و ویفر، زعفران، قیر، رادیاتور خودرو، تراکتور، صندل زیر پیو رویه چرم مصنوعی، کابل، بـستنی، مـوم پـارافین، انـواع لولـه گـالوانیزه، فرومولیبـدن، شیلنگ پلاستیکی، انواع مـاهی منجمـد، رب گوجـه فرنگـی، کیـک، شـکلات سـفید بـدون کاکـائو، کاشی و سرامیک، پودرها و مایعات شوینده و فرش ماشـینی منجـر بـه افـزایش شـاخص بهـای کالاهای صادراتی در ایران نسبت به ماه قبل شد. در این ماه، شاخص بهای تعدادی از اقلام نظیـر پسته و آهن کلاف گرم نسبت به ماه قبل کاهش داشت.


محصولات صنایع شیمیایی و صنایع وابسته

در ماه مورد گزارش، شاخص قیمت گروه محصولات صنایع شیمیایی و صنایع وابسته بـا افزایشی برابر ۹.۸ درصد مواجه شد. این افزایش بیشتر تحت تاثیر ترقی شاخص بهای تعدادی از اقلام به ویـژه متانول به میزان ۲۴.۳ درصد، آمونیاک ۵.۹ درصد و کود اوره، استیرن و پودرهـا و مایعـات شـوینده هر یک برابر ۲ درصد بوده است. شاخص بهای گروه مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل معا دل ۲۸.۹ درصـد افـزایش یافت.


مواد پلاستیک و کائوچو و مصنوعات آنها

در شهریورماه ۱۳۹۶، شاخص بهای گروه مواد پلاستیک و کائوچو و مصنوعات آن‌ها نسبت به ماه گذشـته معـادل ۳.۳ درصـد افزایش داشت. ایـن افـزایش بیـشتر ناشـی از ترقـی شاخص قیمت پلی اتیلن سبک به میزان ۳.۲ درصد، پلی اتیلن سنگین ۳.۸ درصد و شـیلنگ پلاسـتیکی ۲ درصـد بود. شاخص بهای این گروه نسبت به ماه مشابه سال گذشته معادل ۱۰.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.


مواد نساجی و مصنوعات از این مواد

در این ماه، ترقی شاخص بهای اقلامی مانند فرش پـشمی دسـتباف و فـرش ماشـینی هـر کـدام معادل ۲ درصد موجب شد تا شاخص بهای گروه مواد نسجی و مصنوعات از این مواد نسبت به مـاه قبل برابر ۲ درصد افزایش یابد. شاخص بهای گروه مزبور به میزان ۱۶.۴ درصد بالاتر از عدد شاخص ماه مشابه سال قبـل بـود.

 

منبع: خبرگزاری مهر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا