اخبار

راکد بودن ۱۲ هزار واحد تولیدی در کشور/ راه اندازی پردیس دانش بنیان در شهرک های صنعتی

بسپار / ایران پلیمر معاون وزیر صمت گفت: متاسفانه ۱۲ هزار و ۶۷ واحد تولیدی هم در داخل و هم در خارج شهرک ها راکد هستند و امیدواریم بتوانیم راهی برای احیای این واحدها پیدا کنیم.

علی رسولیان، با بیان اینکه در سطح کشور مجموعا حدود ۱۰۳۷ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب داریم، اظهار کرد: از این تعداد ۸۴۴ شهرک و ناحیه صنعتی فعال بوده و واحدهای تولیدی در آنها مشغول به کار هستند.

وی این شهرک ها و نواحی صنعتی فعال را شامل ۵۰۰ شهرک بزرگ و ناحیه صنعتی دانست که عمدتا در روستاها، مناطق محروم و شهرستان ها واقع هستند و گفت: حدود ۹ منطقه ویژه نیز تحت مدیریت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی است؛ همچنین ۶۰ شهرک زیرمجموعه داریم که توسط بخش خصوصی اداره می شود.

رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بیان اینکه ۴۹ هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی در این شهرک ها و نواحی صنعتی پروانه بهره برداری دارند، تصریح کرد: ۴۶ هزار طرح تولیدی در حال ایجاد بوده و به زودی به بهره برداری خواهد رسید.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، از اشتغال مستقیم یک میلیون نفر در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور خبر داد و بیان کرد: استان گیلان بالغ بر ۹۳۰ واحد تولیدی دارد که در شهرک ها و نواحی صنعتی مستقر بوده و دو درصد واحدهای تولیدی کشور را شامل می شود.

وی با اشاره به تاکید رئیس جمهور مبنی بر استفاده حداکثری از ظرفیت واحدهای صنعتی، ادامه داد: کلیه واحدهای تولیدی داخل و خارج شهرک ها و نواحی صنعتی را عارضه یابی کردیم. متاسفانه ۱۲ هزار و ۶۷ واحد تولیدی هم در داخل و هم در خارج شهرک ها راکد هستند و امیدواریم بتوانیم راهی برای احیای این واحدها پیدا کنیم.

رسولیان، با بیان اینکه حدود ۶۰۰ مشاور را جهت عارضه یابی واحدهای راکد در مراکز کسب و کار شهرک ها و نواحی صنعتی فعال کردیم، افزود: سال گذشته بالغ بر ۲۰۰۰ واحد راکد را به چرخه تولید بازگرداندیم که سهم گیلان ۵۴ واحد بود؛ امسال نیز برنامه ۲۰۰۰ واحدی داریم.

وی از کاهش ۱۵ درصدی واحدهای راکد مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ خبر داد و خاطرنشان کرد: وزارت صمت برای عملیاتی کردن شعار «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین» بسته مشخصی را تهیه کرده که شامل حمایت از شرکت های دانش بنیان، مردمی کردن اقتصاد، مشارکت بخش خصوصی در شهرک ها و نواحی صنعتی، تامین آب و برق پایدار صنعت برای صنعت کشور، ایجاد کارهای کوچک برای کسب و کارهای کوچک و… است.

رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، با اشاره به انعقاد تفاهم نامه وزارت صمت با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم برای توسعه شرکت های دانش بنیان، گفت: براساس این تفاهم نامه با معرفی پارک علم و فناوری و دانشگاه مکان هایی را در داخل شهرک های صنعتی به شرکت های دانش بنیانی اختصاص خواهیم داد که توان صنعتی دارند.

وی با بیان اینکه به زودی مناطقی از شهرک های صنعتی را به عنوان پردیس دانش بنیان در نظر می گیریم، اظهار کرد: سال گذشته بیش از ۱۴۵ واحد دانش بنیان در داخل شهرک های صنعتی مستقر شدند و امسال نیز برنامه داریم از واحدهایی که توان تبدیل شدن به شرکت دانش بنیان را دارند حمایت کنیم که تاکنون بیش از ۱۵۰۰ واحد شناسایی شده است.

معاون وزیر صمت، با اشاره به راکد بودن ۱۹۰ واحد تولیدی در شهرک ها و نواحی صنعتی گیلان، اضافه کرد: ایجاد کمیته احیای واحدهای راکد در استان گیلان در دستور کار قرار دارد.

وی محیط زیست گیلان را بسیار حساس دانست و یادآور شد: پساب های صنعتی شهرک ها و نواحی ما نباید محیط زیست را آلوده کند و لذا تا پایان سال سه تصفیه خانه در شهرک های صنعتی گیلان احداث می شود.

معاون وزیر صمت گفت: متاسفانه ۱۲ هزار و ۶۷ واحد تولیدی هم در داخل و هم در خارج شهرک ها راکد هستند و امیدواریم بتوانیم راهی برای احیای این واحدها پیدا کنیم.

علی رسولیان، با بیان اینکه در سطح کشور مجموعا حدود ۱۰۳۷ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب داریم، اظهار کرد: از این تعداد ۸۴۴ شهرک و ناحیه صنعتی فعال بوده و واحدهای تولیدی در آنها مشغول به کار هستند.

وی این شهرک ها و نواحی صنعتی فعال را شامل ۵۰۰ شهرک بزرگ و ناحیه صنعتی دانست که عمدتا در روستاها، مناطق محروم و شهرستان ها واقع هستند و گفت: حدود ۹ منطقه ویژه نیز تحت مدیریت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی است؛ همچنین ۶۰ شهرک زیرمجموعه داریم که توسط بخش خصوصی اداره می شود.

رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در گفت وگوی ویژه خبری باران، با بیان اینکه ۴۹ هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی در این شهرک ها و نواحی صنعتی پروانه بهره برداری دارند، تصریح کرد: ۴۶ هزار طرح تولیدی در حال ایجاد بوده و به زودی به بهره برداری خواهد رسید.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، از اشتغال مستقیم یک میلیون نفر در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور خبر داد و بیان کرد: استان گیلان بالغ بر ۹۳۰ واحد تولیدی دارد که در شهرک ها و نواحی صنعتی مستقر بوده و دو درصد واحدهای تولیدی کشور را شامل می شود.

وی با اشاره به تاکید رئیس جمهور مبنی بر استفاده حداکثری از ظرفیت واحدهای صنعتی، ادامه داد: کلیه واحدهای تولیدی داخل و خارج شهرک ها و نواحی صنعتی را عارضه یابی کردیم. متاسفانه ۱۲ هزار و ۶۷ واحد تولیدی هم در داخل و هم در خارج شهرک ها راکد هستند و امیدواریم بتوانیم راهی برای احیای این واحدها پیدا کنیم.

رسولیان، با بیان اینکه حدود ۶۰۰ مشاور را جهت عارضه یابی واحدهای راکد در مراکز کسب و کار شهرک ها و نواحی صنعتی فعال کردیم، افزود: سال گذشته بالغ بر ۲۰۰۰ واحد راکد را به چرخه تولید بازگرداندیم که سهم گیلان ۵۴ واحد بود؛ امسال نیز برنامه ۲۰۰۰ واحدی داریم.

وی از کاهش ۱۵ درصدی واحدهای راکد مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ خبر داد و خاطرنشان کرد: وزارت صمت برای عملیاتی کردن شعار «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین» بسته مشخصی را تهیه کرده که شامل حمایت از شرکت های دانش بنیان، مردمی کردن اقتصاد، مشارکت بخش خصوصی در شهرک ها و نواحی صنعتی، تامین آب و برق پایدار صنعت برای صنعت کشور، ایجاد کارهای کوچک برای کسب و کارهای کوچک و… است.

رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، با اشاره به انعقاد تفاهم نامه وزارت صمت با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم برای توسعه شرکت های دانش بنیان، گفت: براساس این تفاهم نامه با معرفی پارک علم و فناوری و دانشگاه مکان هایی را در داخل شهرک های صنعتی به شرکت های دانش بنیانی اختصاص خواهیم داد که توان صنعتی دارند.

وی با بیان اینکه به زودی مناطقی از شهرک های صنعتی را به عنوان پردیس دانش بنیان در نظر می گیریم، اظهار کرد: سال گذشته بیش از ۱۴۵ واحد دانش بنیان در داخل شهرک های صنعتی مستقر شدند و امسال نیز برنامه داریم از واحدهایی که توان تبدیل شدن به شرکت دانش بنیان را دارند حمایت کنیم که تاکنون بیش از ۱۵۰۰ واحد شناسایی شده است.

معاون وزیر صمت، با اشاره به راکد بودن ۱۹۰ واحد تولیدی در شهرک ها و نواحی صنعتی گیلان، اضافه کرد: ایجاد کمیته احیای واحدهای راکد در استان گیلان در دستور کار قرار دارد.

وی محیط زیست گیلان را بسیار حساس دانست و یادآور شد: پساب های صنعتی شهرک ها و نواحی ما نباید محیط زیست را آلوده کند و لذا تا پایان سال سه تصفیه خانه در شهرک های صنعتی گیلان احداث می شود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا