درباره ما

“بسپار” برابرنهاده واژه Polymer است که از سوی فرهنگستان علوم و زبان و ادب پارسی پیشنهاد و به تصویب رسیده است. ماهنامه بسپار در ابتدا خاستگاهی دانشجویی داشته و در دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر توسط گروهی از دانشجویان این رشته منتشر شده است. پس از آن در سال 1376 با دریافت مجوز انتشار بین المللی به دو زبان فارسی و انگلیسی فعالیت خود را ادامه داد. این مجموعه در طول زمان و بنا به نیاز دست درکاران بخش صنعت پلیمر کشور اقدامات زیر را انجام داده است:


  • انتشار ماهنامه بسپار
  • انتشار دوماهنامه پوشرنگ
  • انتشار کتاب ها و بانک های اطلاعات تخصصی پلیمریس
  • برگزاری دوره های متعدد آموزش تخصصی
  • برگزاری همایش های ملی و بین المللی

دست اندرکاران

تبسم علیزادمنیر

صاحب امتیاز و مدیر مسئول
T.Alizad@iranpolymer.com

دکتر علی عباسیان

ویراستار علمی ماهنامه بسپار
A.Abbasian@iranpolymer.com

دکتر سعید رستگار

سردبیر ویژه نامه پوشرنگ
S.Rastegar@iranpolymer.com

دکتر زهرا رنجبر

ویراستار علمی ویژه نامه پوشرنگ
Z.Ranjbar@iranpolymer.com

علی اصغر علیزادمنیر

مدیر روابط عمومی
A.Alizad@iranpolymer.com

ملیحه زین العابدینی

مشاور تبلیغات
M.Abedini@iranpolymer.com

مختار حسین زاده

مشاور تبلیغات
M.Hosseinzadeh@iranpolymer.com

فریدا عبدالوهابی

خبرنگار
F.Abdolvahabi@iranpolymer.com

فرنام نامور

خبرنگار
f.namvar@aut.ac.ir

سپیده ارشاد

امور اداری، مشترکین و پلیمریس
S.Ershad@iranpolymer.com

احمد نامی

تدارکات
A.Nami@iranpolymer.com

دکمه بازگشت به بالا