اخبار

برگزاری کارگاه‌های آموزشی یک روزه انجمن خوردگی ایران

بسپار می نویسد، انجمن خوردگی ایران با همکاری شرکت مهندسین مشاور نیک نامان توسعه صنعت آریانا در تیرماه 1392 اقدام به برگزاری 6 کارگاه آموزشی می‌نماید کارگاه های خوردگی میکروبی، ﺑﻴﻮﺳﻴﺪ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﭘﻮﺷﺶ و ﺧﻮردﮔی ﻣﻴﻜﺮوﺑی، ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ سازه های بتنی و تیمار آن، حفاظت کاتدی و خوردگی میکروبی، مدیریت عوامل و منابع در رابطه با بهبود بخشیدن به مدیریت خوردگی، هیدروتست و رابطه اش با خوردگی میکروبی توسط دکتر رضا جواهر دشتی تدریس خواهد شد که از سوابق وی می توان به عضویت در انجمنهای خوردگی NACE و ACA استرالیا و انستیتوی خوردگی بریتانیا، بیش از 15 سال تجربه مهندسی در شناخت و مدیریت مسائل خوردگی در صنایع مختلف از جمله گاز و نفت از محققان و متخصصان برجسته بین المللی بخصوص در زمینه خوردگی میکروبی، ارائه بیش از صد مقاله تحقیقاتی بین المللی و ملی در مجلات تخصصی و کنفرانس‌های معتبر جهانی، تهیه گزارشات مهندسی برای صنایع مختلف در زمینه شناخت و تیمار انواع خوردگی و به خصوص خوردگی میکروبی به عنوان مهندس مشاور، نویسنده دو کتاب به زبان انگلیسی در زمینه خوردگی میکروبی و خوردگی در صنایع نفت و گاز که در انگلستان و ایالات متحده منتشر گردیده است. همکاری با صنایع بین المللی در زمینه مدیریت خوردگی و انتخاب مواد و تیمار خوردگی میکروبی و سرپرستی شرکت مهندسی مشاور پارسکوروژن در ایالت پرث در استرالیا نام برد. برای مشاهده برنامه مربوط به لینک http://ica.ir/details.aspx?type=-1&id=332 مراجعه فرمایید. همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺷﺮﻛﺖ درﻫﺮﻳﻚ ازﻛﺎرﮔﺎهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ ﺷﻤﺎرهﻫﺎي 88344287-8(داﺧﻠﻲ 3 و 4)ﻣﺮﻛﺰآﻣﻮزش اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا