اخباراخبار ویژه

اختصاصی بسپار/ رفع اشکال مشکلات رایج در دانه سازی

گروه ترجمه و تولید محتوا در بسپار/ ایران پلیمر در این نوشته، موسسه Davis-Standard، پیشرو در ارائه سیستم های اکستروژن و تبدیلات با کارایی بالا، سیزده مشکل رایج در کیفیت Pellet ها، نام نقص و تصویر آن، دلایل بالقوه و قدم های مورد نیاز برای رفع اشکال را به طور خلاصه ارائه کرده است.

تحت شرایط تولید معمولی و با تجهیزات مناسب، پلت سازی زیر آب می بایست دانه هایی با اندازه، شکل، وزن و سایر ویژگی های یکسان تولید کند. برای اطمینان از ثبات این ویژگی ها، مهم است مشکلات رایجی که منجر به ایجاد نقص در پلت ها می شوند را شناسایی نمود. در بیشتر موارد چندین دلیل باعث ایجاد نقص در پلت ها می شود. پرداختن به یک متغیر در هر تصحیح به شناخت کامل اثر آن و اصلاحات دقیق تر کمک می کند. در ادامه به برخی از مشکلات و راه حل های آنها پرداخته شده است.

مشکل 1: خوشه های بزرگ و کلوخگی

دلایل: محصول خیلی داغ / آب خیلی داغ / جریان کم آب / چسبناکی ذاتی محصول/ نزدیک بودن سوراخ های دای

رفع اشکال: کاهش دمای محصول/ کاهش دمای آب/ بررسی نرخ جریان آب/ بررسی مقدار مناسب عامل فعال سطحی/ تنظیم چاقو

مشکل 2: موی فرشته

دلایل: پریدگی یا ترک نوک اریفیس/ گرفتگی جزئی سوراخ های دای/ عدم هم راستایی شفت ها/ مشکلات ردیابی چاقو

رفع اشکال: تنظیم مجدد چاقو-به-دای/ اصلاح پریدگی سوراخ ها/ پاکسازی دای و بررسی یکنواختی جریان/ بررسی پوشش ID/OD چاقو بر سوراخ های اریفیس/ همراستا سازی مجدد پلت ساز/ نوسازی صفحه دای

مشکل 3: دوقلوها، سه قلو ها و زنجیرها

دلایل: محصول خیلی داغ/ آب خیلی داغ/ جریان کم آب/ سرعت زیاد چاقو/ چسبناکی ذاتی محصول/ نزدی بودن سوراخ های دای

رفع اشکال: کاهش دمای محصول/ کاهش دمای آب/ بررسی نرخ جریان آب/ کاهش سرعت چاقو

مشکل 4: شکل دمبلی یا استخوانی

دلایل: گرانروی کم یا شاخص مذاب بالای محصول/ محصول کشسان یا الاستیک/ استفاده بیش از حد از تیغه ها

رفع اشکال: تنظیم هواخور (clearance) چاقوها/ کاهش دمای آب/ اطمینان از تیزی لبه تیغه ها/ تعویض چاقو

مشکل 5: دنباله

دلایل: نوک اریفیس ترک خورده یا پریده/ فاصله زیاد چاقو با دای/ ناهمواری سطح دای/ عدم همراستایی شفت/ مشکلات ردیابی چاقو

رفع اشکال: تنظیمات مجدد چاقو/ اصلاح پریدگی سوراخ ها/ بررسی پوشش ID/OD چاقو بر سوراخ های اریفیس/ همراستا سازی مجدد پلت ساز/ نوسازی و تعویض صفحه دای

مشکل 6: درازی و بازو

دلایل: سرعت کم چاقو/ نرخ بالای اکستروژن/ سوراخ های دای منجمد/دمای مذاب پایین/ تعداد کمچاقو در ناحیه چاقو

رفع اشکال: محاسبات کامل کارایی پلت/ افزایش سرعت چاقو/ کاهش نرخ اکستروژن/ افزایش دمای دای/ افزایش دمای آب/ روشن نمودن مجدد پلت ساز/ افزایش تعداد چاقوها

مشکل 7: حباب های داخلی

دلایل: ورود رطوبت بسپار به پلت ساز/ گاز یا مواد فرار محبوس در بسپار/ نرخ بالای آب

رفع اشکال: اطمینان از خشک بودن بسپار/ گاززدایی بسپارپیش از ورود به پلت ساز/ استخراج حلال های بسپار/ افزایش دمای آب

مشکل 8: فرورفتگی ها

دلایل: جمع شدگی به دلیل سرد شدن سریع

رفع اشکال: افزایش دمای آب

مشکل 9: غبار

دلایل: ناپایداری یا شکنندگی محصول در حالت جامد

رفع اشکال: کاهش سرعت خشک کن گریز از مرکز ( بیشتر از 10% نباشد)

مشکل 10: شکستگی بر روی سطح یا مذاب

دلایل: نرخ بالای اکستروژن/ نرخ برش بالای دای-سوراخ/ گرانروی بالای محصول/ سوراخ دای منجمد/ زبری صفحه انتهای روزنه اریفیس

رفع اشکال: کاهش نرخ اکستروژن/ افزایش دمای محصول/ استفاده از سوراخ با قطر بیشتر/ افزایش دمای صفحه داخلی دای/ هموار کردن صفحه انتهایی

مشکل 11: Trash or Shavings

دلایل: فاصله زیاد تیغه برش تا دای/ تنظیمات نامناسب تیغه/ آغشتگی سطح دای به محصول/ تیغه های نامناسب/ استفاده نامناسب از سطح دای/ محصول ذاتا رشته ای

رفع اشکال: تنظیمات مجدد چاقو/ اطمینان از تیزی لبه های تیغه ها/ تعویض ناحیه چاقو/ نوسازی صفحه دای

مشکل 12: پاپ کورن

دلایل: ورود رطوبت بسپار به پلت ساز/گازو مواد فرار محبوس در بسپار/ نرخ سرد کردن بالا

رفع اشکال: اطمینان از خشک بودن بسپار/ گاززدایی بسپار قبل از ورود به پلت ساز/استخراج حلال های بسپار/ افزایش دمای آب

مشکل 13: عدم یکنواختی در اندازه، شکل و طول پلت ها

دلایل: تغییرات دما یا گرانروی در محصول/ حرارت دهی نابرابر به مناطق مختلف صفحه دای/ اشکالات طراحی حرارت دهی به صفحه دای

رفع اشکال: افزودن مخلوط کن استاتیک یا اضافی/ بررسی محدودیت ها و مشکلات حرارت دهیدر نقاط مختلف دای/ نوسازی دای در صورت مشکلات عایق سازی

 

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا