ظرفيت پتروشيمي ايران تا سال ٢٠٢٥ سه برابر می شود

ظرفيت پتروشيمي ايران تا سال ٢٠٢٥ سه برابر می شود

بسپار می نویسد، ايران برنامه ريزي كرده است تا مجموع ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي را طي ده سال آينده از ٥٩ ميليون تن به ١٨٠ ميليون تن برساند، اين خبر را يك مدير اجرايي از شركت امريكايي فراست و ساليوان در حاشيه چهارمين نشست پتروشيمي CMIR در سئول اعلام كرد.

یکشنبه, 16 آبان,1395
سمپوزيوم ملي  ارتقای بهره وري در کشاورزي با استفاده از پليمرها برگزار می شود

سمپوزيوم ملي ارتقای بهره وري در کشاورزي با استفاده از پليمرها برگزار می شود

بسپار می نویسد، انجمن پلیمر ایران شعبه اصفهان اولين سمپوزيوم ملي  ارتقای بهره وري در کشاورزي با استفاده از پليمرها را با همکاری دانشکده شیمی دانشگاه اصفهان، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان و سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان برگزار می کند. 

 

 

ﺳﻪشنبه, 10 آذر,1394
RSS

دی ان ان