رویدادهای صنعت پلیمر در بهمن ماه/ ماه پر رونق صنعت پلاستیک

رویدادهای صنعت پلیمر در بهمن ماه/ ماه پر رونق صنعت پلاستیک

بسپار می نویسد،  رویداد ها، کنفرانس ها، همایش ها و نمایشگاه های مرتبط با صنعت پلاستیک را در تقویم ماهنامه بسپار دنبال کنید.


چهارشنبه, 29 دی,1395
صنعت پلیمر در دی ماه منتظر چه رویدادهایی است؟

صنعت پلیمر در دی ماه منتظر چه رویدادهایی است؟

بسپار می نویسد، رویداد ها، کنفرانس ها، همایش ها و نمایشگاه های مرتبط با صنعت پلاستیک را در تقویم ماهنامه بسپار دنبال کنید.

شنبه, 04 دی,1395
صنعت پلیمر در آذر ماه منتظر چه رویدادهایی است؟

صنعت پلیمر در آذر ماه منتظر چه رویدادهایی است؟

بسپار می نویسد،  رویدادها، کنفرانس ها، همایش ها و نمایشگاه های مرتبط با صنعت پلاستیک را در تقویم ماهنامه بسپار دنبال کنید.

دوشنبه, 01 آذر,1395
تقویم آموزشی نیمه دوم سال 95 توسط انجمن خوردگی منتشر شد

تقویم آموزشی نیمه دوم سال 95 توسط انجمن خوردگی منتشر شد

بسپار می نویسد، تقویم نیمه دوم سال 1395 دوره های آموزشی انجمن خوردگی اعلام شد. 

دوشنبه, 03 آبان,1395
صنعت پلاستیک در مهر ماه منتظر چه رویدادهایی است؟/ مهر پر هیجان پلیمری ها

صنعت پلاستیک در مهر ماه منتظر چه رویدادهایی است؟/ مهر پر هیجان پلیمری ها

بسپار می نویسد، رویداد ها، کنفرانس ها، همایش ها و نمایشگاه های مرتبط با صنعت پلاستیک را در تقویم بسپار دنبال کنید.

شنبه, 03 مهر,1395
RSS
12

دی ان ان