تقویم آموزشی نیمسال اول سال1395 نمایندگی انجمن خوردگی ایران در فردوسی مشهد

بسپار  می نویسد،  انجمن خوردگی ایران با هدف ترویج علم و مهندسی خوردگی و سهولت دسترسی افراد در سراسر کشور به امر آموزش اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی خود در نمایندگی دانشگاه فردوسی شهر مقدس مشهد می نماید.

دوشنبه, 13 اردیبهشت,1395
انجمن خوردگی برگزار می کند: کلاس های ارزیابی و رفع عیب سیستم های حفاظت کاتد

انجمن خوردگی برگزار می کند: کلاس های ارزیابی و رفع عیب سیستم های حفاظت کاتد

بسپار می نویسد، انجمن خوردگی ایران اقدام به برگزاری کلاس های ارزیابی و رفع عیب سیستم های حفاظت کاتد کرده است.

شنبه, 01 اسفند,1394
RSS
12

دی ان ان