قیمت پایه مواد اولیه پلیمری تا تاریخ 14 شهریور ماه اعلام شد

قیمت پایه مواد اولیه پلیمری تا تاریخ 14 شهریور ماه اعلام شد

بسپار می نویسد، شرکت ملی صنایع پتروشیمی قیمت عرضه مواد اولیه تا تاریخ 14 شهریور ماه را اعلام کرد.

یکشنبه, 31 مرداد,1395
قیمت پایه مواد اولیه پلیمری برای عرضه تا 31  مردادماه اعلام شد

قیمت پایه مواد اولیه پلیمری برای عرضه تا 31 مردادماه اعلام شد

بسپار می نویسد، شرکت ملی صنایع پتروشیمی قیمت عرضه مواد اولیه تا تاریخ 31 مرداد ماه را اعلام کرد. 

یکشنبه, 17 مرداد,1395
زنگنه ترکیب هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی را تغییر داد

زنگنه ترکیب هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی را تغییر داد

بسپار می نویسد، با حکم وزیر نفت، مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان عضو جدید هیات مدیره این شرکت منصوب شد.
جمعه, 08 مرداد,1395
در پی ابلاغ ممنوعیت به کار گیری بازنشستگان: شعری مقدم از هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی کناره گیری کرد

در پی ابلاغ ممنوعیت به کار گیری بازنشستگان: شعری مقدم از هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی کناره گیری کرد

بسپار می نویسد، عباس شعری مقدم مدیرعامل پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و عضو هیات مدیره این شرکت، در پی ابلاغ قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در دستگاههای اجرایی، از عضویت در هیات مدیره پتروشیمی کنار رفت. همچنین زنگنه  با صدور حکمی، موافقت خود را با درخواست کناره گیری شعری مقدم اعلام کرد.

دوشنبه, 04 مرداد,1395
قیمت پایه مواد اولیه پلیمری تا 17 مرداد اعلام شد

قیمت پایه مواد اولیه پلیمری تا 17 مرداد اعلام شد

بسپار می نویسد، شرکت ملی صنایع پتروشیمی قیمت عرضه مواد اولیه تا تاریخ 17 مرداد ماه را اعلام کرد.

یکشنبه, 03 مرداد,1395
RSS
12345678910انتها

دی ان ان