قیمت محصولات پلیمری پتروشیمی برای هفته اول مرداد ماه اعلام شد

قیمت محصولات پلیمری پتروشیمی برای هفته اول مرداد ماه اعلام شد

بسپار می نویسد، دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی قیمت عرضه محصولات پلیمری را اعلام کرد.

یکشنبه, 01 مرداد,1396
قیمت محصولات پلیمری پتروشیمی برای هفته جاری تیرماه اعلام شد

قیمت محصولات پلیمری پتروشیمی برای هفته جاری تیرماه اعلام شد

بسپار می نویسد، دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی قیمت عرضه محصولات پلیمری را اعلام کرد.

یکشنبه, 18 تیر,1396
قیمت پایه مواد اولیه پلیمری برای هفته جاری اعلام شد

قیمت پایه مواد اولیه پلیمری برای هفته جاری اعلام شد

بسپار می نویسد، دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی قیمت عرضه محصولات پلیمری را اعلام کرد.
یکشنبه, 11 تیر,1396
قیمت مواد پتروشیمی در هفته اول تیر ماه جاری اعلام نمی شود

قیمت مواد پتروشیمی در هفته اول تیر ماه جاری اعلام نمی شود

بسپار می نویسد، دفتر توسعه صنایع پایین دستی اعلام کرد: به دلیل تقارن تاریخ اعلام قیمت محصولات پتروشیمی در هفته اول تیر ماه انجام نمی پذیرد.

دوشنبه, 22 خرداد,1396
قیمت پایه مواد اولیه پلیمری برای هفته سوم خرداد اعلام شد

قیمت پایه مواد اولیه پلیمری برای هفته سوم خرداد اعلام شد

بسپار می نویسد، دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی قیمت عرضه محصولات پلیمری را امروز 21ام برای هفته سوم خردادماه اعلام کرد.

یکشنبه, 21 خرداد,1396
RSS
1234567

دی ان ان